8. maaliskuuta - kansainvälinen naistenpäivä

8. maaliskuuta - kansainvälinen naistenpäivä

Kansainvälistä naistenpäivää vietetään 8. maaliskuuta. Naiset ovat ryhtyneet puolustamaan oikeuksiaan ja tasa-arvoa noin 100 vuotta sitten. 

Kansainvälinen naistenpäivä juontaa juurensa aina teollisen vallakumouksen ajoille saakka. Teollistuminen toi mukanaan työväenluokan, ja työväenluokan naisia hyödynnettiin työntekijöinä tehtailla epäinhimillisissä oloissa.  

Naiset alkoivat järjestäytyä ja taistella parempien työolojen ja paremman palkan puolesta. Kansallinen naistentaistelupäivä etenkin naisten äänioikeuden puolesta käytiin ensimmäisen kerran 1909 Yhdysvalloissa.

Vuotta myöhemmin 27. elokuuta Kööpenhaminassa, kansainvälisessä sosialististen naisten konferenssissa päätettiin kansainvälisestä naistenpäivästä. Tätä ensimmäistä naistenpäivää vietettiin Tanskassa, Saksassa, Itävalta-Unkarissa, Sveitsissä ja Yhdysvalloissa 19. maaliskuuta 1911. Miljoonat naiset ja miehet ottivat osaa naistenpäivän viettoon. He vaativat naisille äänioikeutta, työoikeutta, oikeutta ammattikoulutukseen ja työsyrjinnän lopettamista. Myös seuraavina vuosina päivä oli menestys. Naistenpäivälle ei ollut vielä vaakintunut kiinteää päivää, sitä vietettiin yleisesti maaliskuussa tai huhtikuussa. Vasta vuonna 1921 asetettiin kiinteä päivämäärä 8. maaliskuuta myös kalentrereihin.

Sotien aikana naisten vaatimukset osittain muuttuivat. Naiset taistelivat abortin laillistamisen puolesta sekä äidin oikeiuksien puolesta raskauden aikana. Natsimiehityksen aikana kansainvälisen naistenpäivän viettäminen kiellettiin ja se korvattiin äitienpäivällä. Tämä vaikutti myös muissa maissa naistenoikeuksiin negatiivisesti. Naiset menettivät oikeuksiaan toisen maailmansodan aikana ja ja naistenpäivällä oli enää hyvin vähän merkitystä. 

Naisten oikeuksien huomioiminen aloitettiin taas 1970-luvulla, jolloin ne olivat myös esillä monin eri tavoin. YK muun muassa julisti vuoden 1975 kansainväliseksi naisten vuodeksi, jota myös seurasi naisten vuosikymmen 1976-1985. Naisten vuosi käynnisti myös naisten maailmakonferenssin sarjan. Neljännessä maailmankonferenssissa vuonna 1995 Pekingissä hyväksyttiin Pekingin julistus ja toimintaohjelma, jonka tavoitteena on aktiivisesti vaikuttaa naisten oikeuksien toteutumisen tiellä olevien esteiden poistamiseen. Muun muassa Suomi on sitoutunut Pekingin asiakirjan tavoitteisiin (lähde yk-liitto) 

Suomea on usein kehuttu maailmalla tasa-arvon mallimaaksi. Lukuisiin muihin maihin verrattuna meillä onkin asiat varsin hyvin. Mutta Suomesta löytyy yhä lukuisia epäkohtia. Yhtenä suurena epäkohtana voidaan pitää muun muassa sitä, että naiset saavat samasta työstä keskimäärin vähemmän palkkaa kuin miehet. Lisätietoa naisten oikeuksista löytyy osoitteesta http://www.ykliitto.fi/yk70v/yk/ihmisoikeudet/naisten-oikeudet

Lisäksi on olemassa organisaatioita ja yksityisiä aloitteita, joilla pyritään parantamaan naisten oikeuksia ympäri maailma. Myös Ecco Verdellä on myynnissä tuotteita ja merkkejä, jotka edistävät naisten aseman parantamista ja toimeentuloa kaikkialla maailmassa. Esimerkiksi Akamuti ostaa raaka-aineita Ghanasta naisten osuuskunnalta, ja Evolve-tuotteet valmistetaan pelkällä naistyövoimalla, tuotteiden kehityksestä postitukseen.  

Muistathan, että naistenpäivän tarkoitus on parantaa naisten asemaa. Tänään 8. maaliskuuta on myös hyvä antaa tunnustusta niille kaikille rohkeille ja päättäväisille naisille, jotka taistelevat naisten oikeuksien puolesta kaikkialla maailmassa.