Toimitusehdot

Yleistä

niceshops GmbH, Saaz 99, 8341, Paldau , sähköposti suomi@ecco-verde.com (jäljempänä "tarjoaja" tai "niceshops GmbH“), on erikoistunut verkkokauppojen ja e-commerce-alan logistiikan hoitamiseen eri tuoteryhmien osalta.

Nämä yleiset toimitusehdot (jäljempänä "toimitusehdot") koskevat verkkokaupan kautta tapahtuvaa kauppaa sivustolla: www.ecco-verde.fi.

Asiakkaita ovat yleensä kuluttajat Itävallan kuluttajansuojalain (KSchG) 1 §:n 1 momentin kohdan Z 2 ja 1 §:n 3 momentin mukaisesti, mutta myös yrittäjät samaisen lain 1 §:n 1 momentin kohdan Z 1 mukaisesti.

Henkilöihin viittaavat ilmaisut koskevat yhtä lailla kaikkia sukupuolia.

Toimitusehtojen hyväksyminen

Asiakas hyväksyy nämä toimitusehdot ja antaa suostumuksensa niihin hyväksymällä nämä toimitusehdot.

Kaikki tarjoajan ja asiakkaan väliset liikesuhteet ovat näiden toimitusehtojen alaisia kaupan solmimishetkellä voimassa olevan version mukaisesti. Nämä toimitusehdot syrjäyttävät asiakkaan mahdolliset yleiset toimitusehdot.

Hylkäämislauseke

Asiakkaan toimitusehtojen tai yleisten sopimusehtojen soveltaminen, jos ne eroavat näistä toimitusehdoista, hylätään, ellei niceshops GmbH erikseen hyväksy niitä.

Sopimuksen solmiminen

Klikkaamalla painiketta "tilaa sitovasti" asiakas antaa sitovan tarjouksen sopimuksen solmimiseksi tarjoajan kanssa. Tarjoaja ei ole velvoitettu ottamaan tätä tarjousta vastaan. Ennen tilauksen lopullista lähettämistä asiakkaalla on vielä mahdollisuus tarkistaa tämä mahdollisten virheiden varalta ja korjata tilausta.

Tarjoaja vahvistaa asiakkaalle tarjouksen vastaanottamisen sähköpostilla asiakkaan antamaan osoitteeseen ("tilausvahvistus"). Tämä sähköposti ei tarkoita, että tarjoaja olisi hyväksynyt tarjouksen. Tarjoaja voi hyväksyä tarjouksia vahvistamalla tarjouksen hyväksymisen erillisellä sähköpostilla (toimeksiantovahvistus) tai lähettämällä tilatut tavarat. Asiakas on kolmen päivän ajan sidottu tarjoukseensa.

Saadakseen tarjoajalta tuotteita sähköisesti, asiakkaiden on rekisteröidyttävä verkkokauppaan. Asiakas on velvoitettu antamaan oikeat ja täydelliset tiedot ja pitämään tietonsa ajan tasalla liikesuhdetta koskien. Asiakkaan on käsiteltävä tietojaan luottamuksellisesti ja suojattava ne luvattomien henkilöiden pääsyltä. Jos asiakas epäilee, että kolmas osapuoli on käyttänyt hänen tietojaan luvatta, asiakkaan on ilmoitettava tästä välittömästi tarjoajalle.

Asiakkaan on pidättäydyttävä kaikista toimista, jotka vaarantavat tai haittaavat verkkokaupan teknistä toimintaa (myös kyberhyökkäykset). Tällainen toiminta johtaa oikeudellisiin toimenpiteisiin.

Sopimustekstin tallentaminen

Sopimusteksti, eli asiakkaan antamat tiedot tilausprosessista, tallennetaan niceshops GmbH -yrityksen toimesta, ja on asiakkaan nähtävillä "Oma tili"-linkin alla osiossa "Tilaukseni". Tästä riippumatta niceshops GmbH lähettää tilausvahvistuksen ja nämä toimitusehdot asiakkaan antamaan sähköpostiosoitteeseen.

Peruuttamisoikeus

Tätä peruuttamisoikeutta sovelletaan vain kuluttajiin.

Asiakas voi peruuttaa etämyynnin kautta tehdyn sopimuksen 14 päivän kuluessa perustelematta. Löydät tietoja palautuksista täältä. Lisäksi myönnämme sinulle pidennetyn 16 päivän peruutusoikeuden tämän ajan lisäksi.

Peruuttamisoikeus

Kuluttajana asiakkaalla on oikeus peruuttaa tämä sopimus 14 päivän kuluessa ilmoittamatta mitään syytä. Lakisääteinen peruutusaika on 14 päivää siitä päivästä, jona sinä tai nimittämäsi kolmas osapuoli, joka ei ole rahdinkuljettaja, on ottanut tavarat haltuunsa. Lisäksi tarjoaja myöntää 16 päivän pidennetyn peruuttamisoikeuden tämän ajan lisäksi. Asiakkaalla on siten 30 päivää aikaa peruuttaa sopimus.

Peruutusoikeuden käyttämiseksi asiakkaan on ilmoitettava tarjoajalle päätöksestä peruuttaa tämä sopimus selkeällä ilmoituksella (esimerkiksi sähköpostitse, faksilla tai postitse lähetetyllä kirjeellä).

Asiakas voi käyttää tähän peruuttamislomakkeen mallia, mutta se ei ole välttämätöntä. Peruutusajan noudattamiseksi riittää, että asiakas lähettää ilmoituksen peruutusoikeuden käyttämisestä ennen peruutusajan päättymistä.

Peruutusoikeus ei koske seuraavia sopimuksia:

Kuluttajalla ei ole peruutus- ja palautusoikeutta etämyyntinä tai kivijalkakaupan ulkopuolella solmittujen sopimusten osalta, kun kyseessä on

 • palvelut, jos niceshops GmbH on tarjonnut palvelun kokonaisuudessaan. Kuitenkin vain, jos niceshops GmbH on alkanut täyttää sopimusta ennen peruuttamisajan päättymistä FAGG §:n 11 mukaisesti sinun nimenomaisesta pyynnöstäsi (§ 10 FAGG) ja myös jos
  • olet ennen palvelujen tarjoamisen aloittamista vahvistanut, että menetät peruuttamisoikeutesi, kun sopimus on täytetty kokonaan,
   tai
  • olet pyytänyt niceshops GmbH -yhtiötä erityisesti suorittamaan korjaustöitä,
 • tavarat tai palvelut, joiden hinta riippuu rahoitusmarkkinoiden vaihteluista, joihin niceshops GmbH ei voi vaikuttaa ja jotka voivat ilmetä peruuttamisajan sisällä,
 • tuotteet, jotka on valmistettu asiakkaan toiveiden mukaan tai ovat selkeästi räätälöityjä henkilökohtaisiin tarpeisiin,
 • tavarat, jotka voivat pilaantua nopeasti tai joiden viimeinen käyttöpäivä pian ylittyisi (esim. pilaantuvat elintarvikkeet),
 • tavarat, jotka toimitetaan sinetöityinä ja jotka eivät sovellu palautettavaksi terveydellisistä tai hygieniasyistä, jos niiden sinetti on poistettu toimituksen jälkeen (esim. hygienia- tai hoitotuotteet),
 • tavarat, jotka ovat luonteensa vuoksi sekoittuneet erottamattomasti muihin tavaroihin toimituksen jälkeen,
 • alkoholijuomat, joiden hinnasta on sovittu sopimusta tehtäessä, mutta joita ei voida toimittaa ennen kuin 30 päivää sopimuksen tekemisen jälkeen ja joiden tämänhetkinen arvo riippuu markkinoiden vaihteluista, joihin niceshops GmbH ei voi vaikuttaa,
 • ääni- tai videotallenteet tai tietokoneohjelmistot, jotka toimitetaan suljetussa pakkauksessa, jos ne on avattu toimituksen jälkeen,
 • sanoma- ja aikakauslehdet tai aikakauslehdet, lukuun ottamatta tilaussopimuksia tällaisten julkaisujen toimittamisesta,
 • muuhun kuin asumiseen liittyvät majoituspalvelut, tavarankuljetukseen, moottoriajoneuvojen vuokraukseen ja ruuan ja juoman toimitukseen sekä vapaa-ajan harrastuksiin liittyvät palvelut kaikissa tapauksissa, joissa suoritusta varten on sopimuksessa sovittu tietty aika tai ajanjakso, jolloin niceshops GmbH täyttää sopimuksen,
 • sellaisen digitaalisen sisällön tarjoaminen, jota ei ole tarkoitus toimittaa fyysiselle tallennusvälineelle (esim. lataukset, e-kirjat, ...), jos niceshops GmbH on alkanut täyttää sopimusta ennen FAGG :n 11 §:n mukaisen peruuttamisajan päättymistä (eli digitaalinen sisältö on jo toimitettu). Peruuttamisoikeus raukeaa kuitenkin vain niissä tapauksissa, joissa olet velvollinen suorittamaan sopimuksen mukaisen maksun, jossa olet myös
  • nimenomaisesti suostunut sopimuksen täytäntöönpanon alkamiseen ennen peruuttamisajan päättymistä,
  • vahvistanut tietäväsi, että menetät peruuttamisoikeutesi sopimuksen täytäntöönpanon ennenaikaisen alkamisen seurauksena, ja
  • niceshops GmbH on toimittanut sinulle kopion tai vahvistuksen FAGG:n osan 5 §:n 2 momentin tai 7 §:n 3. momentin mukaisesti.

Peruuttamisen seuraukset

Jos asiakas purkaa tämän sopimuksen, tarjoajan on maksettava kaikki asiakkaalta saadut maksut, mukaan lukien toimituskulut (lukuun ottamatta lisäkustannuksia, jotka aiheutuvat siitä, että asiakas käyttää erilaista toimitusta kuin tarjoajan tarjoama edullisin normaalitoimitus) takaisin välittömästi ja viimeistään 14 päivän kuluessa päivästä, jona tarjoaja on saanut ilmoituksen tämän sopimuksen peruuttamisesta. Tässä takaisinmaksussa tarjoaja käyttää samaa maksutapaa kuin asiakas on käyttänyt alkuperäisessä tapahtumassa, ellei asiakkaan kanssa ole erikseen sovittu jostakin muusta; missään tapauksessa asiakkaalta ei veloiteta maksua tästä takaisinmaksusta. Tarjoaja voi kieltäytyä takaisinmaksusta, kunnes on saanut tavarat takaisin tai kunnes asiakas on esittänyt todisteet tavaroiden palauttamisesta sen mukaan, kumpi tapahtuu aikaisemmin.

Jos tavaran arvon menetys johtuu siitä, että tavaraa on käytetty tavalla, joka ei ole välttämätöntä laadun tarkistamiseksi, asiakas on vastuussa tästä arvon menetyksestä.

Asiakkaan on toimitettava tavarat välittömästi ja joka tapauksessa viimeistään 14 päivän kuluessa päivästä, jona hän ilmoitti tarjoajalle sopimuksen purkamisesta seuraavaan osoitteeseen:

niceshops GmbH
Saaz 99
8341 Paldau
Sähköposti: suomi@ecco-verde.com
Puh.:

Määräaika katsotaan noudatetuksi, jos asiakas lähettää tavarat ennen 14 päivän määräajan päättymistä.

Palautukset seuraavista maista ovat ilmaisia:

Itävalta, Belgia, Bulgaria, Kypros, Tšekki, Saksa, Tanska, Viro, Espanja, Suomi, Ranska, Yhdistynyt kuningaskunta, Kreikka, Kroatia, Unkari, Irlanti, Italia, Liettua, Luxemburg, Latvia, Alankomaat, Puola, Portugali, Romania, Ruotsi, Slovenia, Slovakia

Palautukset maista, joita ei ole mainittu yllä, on maksettava itse.

Tämä tehdään liiketaloudellisista, oikeudellisista ja logistisista syistä ja ilman syrjimisaikomusta.

Löydät yksityiskohtaiset tiedot palautuksista täältä.

Eräpäivä ja omistusoikeuden säilyttäminen

Tarjoajan saatavat erääntyvät laskun laatimisen yhteydessä, mutta aikaisintaan tavaroiden vastaanottamisen yhteydessä. Jos summaa ei makseta 14 päivän kuluessa, tarjoaja vaatii 4% vuodessa lakisääteistä viivästyskorkoa eräpäivästä lukien. Jos asiakas on yrittäjä, viivästyskorko perustuu Itävallan yrityslain (UGB) 456 §: ään.

Kaikki tarjoajan toimittamat tavarat pysyvät tarjoajan omaisuutena, kunnes ne on maksettu kokonaisuudessaan. Tavaroiden myynti asiakkaan toimesta kolmannelle osapuolelle ennen kuin niistä on maksettu kokonaisuudessaan, edellyttää tarjoajan etukäteen antamaa suostumusta.

Jos asiakas ei ole vastaanottanut tavaroita sovitulla tavalla (vastaanottoviivästyminen), tarjoajalla on oikeus joko varastoida tavarat, mistä voidaan veloittaa 0,1 prosentin varastomaksu laskun bruttomäärästä jokaiselta kalenterivuodelta, tai tallettaa tavarat tuomioistuimessa asiakkaan kustannuksella ja riskillä.

Hinnat

Kaikki tuotteiden hinnat ovat kokonaishintoja; ne sisältävät lakisääteisen liikevaihtoveron (arvonlisävero).

Epävarmoissa tapauksissa arvonlisävero ei vielä sisälly hintaan. Tilauksen tekohetkellä ilmoitettuja hintoja sovelletaan.

Maksu suoritetaan siirtämällä summa tarjoajan ilmoittamalle tilille. Suoritetaanko maksu kuukausittain (jatkuva velkasuhe) vai kertamaksuna (kertaluontoinen velkasuhde), riippuu tarjoajan ja asiakkaan välisestä sopimuksesta.

Maksuehdot

niceshops GmbH hyväksyy verkkokaupassa luetellut maksutavat.

Virhevastuu ja takuu

Ellei toisin mainita, sovelletaan yleisiä lakisääteisiä määräyksiä.

Virhevastuu ei kata asiakkaan aiheuttamia vikoja. Tämä pätee erityisesti virheelliseen käsittelyyn, virheelliseen käyttöön tai luvattomiin korjausyrityksiin.

Jos toimitetut tavarat osoittavat selviä kuljetusvaurioita, asiakkaan on ilmoitettava virheistä välittömästi toimittajalle ja otettava välittömästi yhteyttä tarjoajaan. Valituksen tai yhteydenoton tekemättä jättämisellä ei ole vaikutuksia kuluttajien lakisääteisiin virhevastuuvaatimuksiin, ja sitä käytetään vain tukemaan tarjoajaa vaatimustensa esittämisessä tavaroiden toimittanutta yritystä tai vakuutusyhtiötä vastaan.

Siltä osin kuin valmistajan takuu on olemassa, asiakkaan on vedottava tästä aiheutuvien vaatimusten osalta suoraan valmistajaan. Jos asiakas on kuluttaja, hänelle on ilmoitettava takuusta kirjallisesti tai muussa pysyvässä tiedostomuodossa (esim. sähköpostitse). niceshops GmbH-yhtiö ei vastaa valmistajan takuusta. Mahdollinen valmistajan takuu ei rajoita niceshops GmbH-yhtiön virhevastuuta.

Tarjoaja ei takaa, että verkkokaupassa julkaistut valokuvat ovat identtisiä tosiasiallisesti toimitettujen tuotteiden kanssa.

Vastuuvapauslauseke

Asiakkaan vahingonkorvausvaatimukset niceshops GmbH-yritystä vastaan ovat poissuljettuja, ellei niceshops GmbH tai heidän sijaisagenttinsa tai edustajansa ole toimineet tarkoituksella tai törkeästi huolimattomasti.

Vastuun määrä on rajoitettu sopimuksen tekohetkellä tyypillisesti ennakoitaviin vahinkoihin.

Tarjoaja ei ole vastuussa yrityksille heidän menetetyistä voitoistaan.

Tämä ei koske vastuuta ihmishengen menetyksestä, kehon ja terveyden vahingoittumisesta, olennaisen sopimusvelvoitteen huolimattomasta tai tahallisesta rikkomisesta tai tuotevastuulaista.

Tarjoaja ei ole vastuussa, jos hän ei pysty täyttämään sopimussuhteen mukaisia velvoitteitaan olosuhteista johtuen, joista hän tai avustaja ei ole vastuussa. Tämä koskee muun muassa energia- tai telepalvelujen saatavuuden puutetta sekä ylivoimaista estettä.

Tietosuoja

Tietosuojasäännökset löytyvät tietosuojailmoituksesta.

Tarjoaja huomauttaa, että asiakkaan tietoja voidaan käsitellä mainostarkoituksiin oikeutettujen etujen perusteella (GDPR: n 6 artiklan 1 kohdan f alakohta). Asiakas voi milloin tahansa vastustaa tätä tietojenkäsittelymuotoa (GDPR: n 21 artiklan 2 kohta).

Muutokset yleisiin toimitusehtoihin / muutosoikeus

Meillä on oikeus muuttaa yksipuolisesti näitä yleisiä toimitusehtoja, sikäli kuin se on tarpeen myöhemmin syntyvien vastaavuushäiriöiden poistamiseksi tai muutettujen oikeudellisten tai teknisten puitteiden mukauttamiseksi. Ilmoitamme asiakkaalle mahdollisista muutoksista lähettämällä muutettujen sääntöjen sisällön asiakkaan viimeiseen tiedossa olevaan sähköpostiosoitteeseen. Muutoksesta tulee osa sopimusta, jos asiakas ei vastusta muutoksen sisällyttämistä sopimussuhteeseen joko kirjallisesti tai tekstimuodossa kuuden viikon kuluessa muutosilmoituksen vastaanottamisesta. Tällainen myöhempi muutos ei voi aiheuttaa haittaa asiakkaalle.

Sopimuksen kieli

Sopimuksen tekemiseen käytettävissä oleva kieli on suomi.

Sovellettava laki ja toimivalta

Tämä sopimussuhde perustuu Itävallan lakiin ja sen katsotaan olevan sovittu. Tämä lainvalinta ei kuitenkaan saa johtaa siihen, että kuluttaja menettää asuinmaansa pakollisten määräysten tarjoaman suojan (vrt. Rooma I -asetuksen 6 artiklan 2 kohta). Yhdistyneiden Kansakuntien kansainvälistä tavarakauppaa koskevan yleissopimuksen (YK: n myyntilaki) sekä vertailustandardien soveltaminen on suljettu pois.

Toimivalta on Grazin tuomioistuimella. Jos asiakas on kuluttaja ja hänen kotipaikkansa tai asuinpaikkansa on Itävallassa tai hän työskentelee Itävallassa, asiakasta vastaan voidaan nostaa kanne vain tuomioistuimissa, joiden alueella hänen kotipaikkansa tai vakinainen asuinpaikkansa tai työpaikkansa sijaitsee.

Riitojenratkaisuelin ja riitojenratkaisu verkossa

Riitatapauksissa voimme osallistua Internet-oikeusasiamiehen välimiesmenettelyyn: https://ombudsmann.at/

Jos sinulla on ongelmia, voit lähettää valituksen tämän alustan kautta ja pyytää riippumatonta riidanratkaisuelintä käsittelemään sen: klikkaa tästä

Sähköpostiosoitteemme: suomi@ecco-verde.com

Laajennettu tuottajavastuu

Tietoja niceshops GmbH:n yksilöllisestä tunnistenumerosta (Unique Identicifation Number, UIN) Ranskassa:

 • Pakkaukset: FR223591_01OTUG
 • Paristot ja akut: FR041746_06M6YT
 • Sähkölaitteet ja elektroniikka: FR041737_05JK8X